Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Thôn Minh Triết kính chào!Bạn sẽ rất bất ngờ, ở Hà nội xưa từng có Thôn tên Minh Triết.Theo Cụ Ngô Thì Nhậm, trong bài "Trả lời người trông đền thôn Minh Triết", Cụ đã cho biết như sau: "...thôn Minh Triết bên chợ Quốc Tử Giám, thuộc Huyện Thọ Xương...". Thế là từng có một thôn làng xưa của Thăng Long - Hà Nội mang một tên rất văn hóa, rất ý nghĩa. (Chúng tôi sẽ xin giới thiệu toàn văn bức thư ấy của cụ Ngô Thì Nhậm, để hầu bạn đọc, bạn đọc cũng có thể xem Ngô Thì Nhậm NXB KHXH 2003 Toàn Tập, TI, tr 844.)     

Nhân trong quá trình nghiên cứu, học hỏi về Minh Triết, chúng tôi dã hình thành một nguyện vọng, lập một trang mạng lấy tên Thôn Minh Triết.Thôn này sẽ là hình ảnh thu nhỏ của Đất Nước, của Xã hội ta vừa có nét thâm trầm cổ kính, vừa có sắc thái nhân văn hiện đại. Trên trang này chúng ta sẽ trò chuyện với nhau về nhưng giá trị minh triết của tổ tiên Dân Việt và của Nhân loại, cố nhiên là trong khuôn khổ những hiểu biết của chúng ta. Chúng tôi hình dung trong thôn ấy có Một Ngôi Đền đặt tên là Đền Văn Hiến, trong ngôi đền này chúng ta thờ phụng những bậc tiên hiền,Vua tài, Tướng giỏi, Nhà văn hóa lớn của Đất Nước, đem những giá trị minh triết của các vị nghiên cứu, học hỏi, liên hệ với thời đại mới, và bàn việc vân dụng chúng trong cuộc sống hiên nay của chúng ta.Trong thôn sẽ chia thành một số Giáp, mỗi giáp đảm nhận chuyên một vài lĩnh vực, như sẽ có Giáp Chính bàn về đạo trị nươc của người xưa, đem những minh triết ấy hòa nhập với kiến văn hiện đại,giới thiệu một lối hành xử chính trị nhân văn tiên tiến. Sẽ có Giáp Văn chuyên bàn về văn chương, học thuật, khoa học, nghệ thuật. Lại có Giáp Kinh để bàn, nghĩ về kinh doanh ,sản xuất thế nào cho ứng với nghĩa "kinh bang tế thế, hay kinh thế tế Dân, nghìa là công việc dựng nước, xây đời, hay xây đời cứu Dân chứ không thể là làm ăn chụp giật, phá dời, phá nước! Trong trang sẽ có mục Dân Thôn, đó sẽ là hình ảnh những con người xã hội của Sĩ Nông Công Thương Binh tử tế, đàng hoàng-những con người có lối sông minh triết.

     
Khát vọng sống Minh Triết vốn là giá trị văn hóa Việt.Trong Văn Miếu Qụốc Tử Giám vẫn còn treo cao đôi câu đối:

Dục anh tài nhi sử năng, Quốc tử Gám cao huyền mô khải
Dưỡng Minh triết dĩ kế trị, Thăng long kinh trường tụ tinh hoa

Nghĩa là rèn dạy anh tài để sử dụng năng lực của họ, Quốc Tử Giám nêu cao mô phạm.Nuôi dưỡng Minh triết để nối tiếp cuộc trị bình,Đất Thăng long trường tụ tinh hoa.

Nhà tư tưởng hiện đại Lloyd Bruce , Anh quốc, còn cho rằng, nhân loại phải vượt qua xã hội tri thức, nền kinh tế tri thức để kiến tạo xã hội minh triết và nên kinh tế minh triết.

Trong chiều hướng suy nghĩ như vậy, những sái phu minh triết chúng tôi, mạo muội lập trang Thôn Minh Triết để cùng nhau trao đổi những kiến văn còn hạn hẹp của mình. Mong ước của chúng tôi, là sẽ có một hình dung về một Đất Nước Việt, như cái mật mã được tổ tiên trao truyền qua ý nghĩa của chữ Việt bộ tẩu, nghĩa là vượt lên, siêu việt lên, thăng hoa lên, vượt qua những hư hỏng cũ kỹ,kiến tạo một nhân cách mới của người Việt, một nhân cách mới của Dân tộc Việt.

Một cây làm chẵng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Theo lời dặn dò ấy của Minh Triêt Việt, chúng tôi hy vọng sẽ có được sự hưởng ứng, góp tài góp đức, góp công sức, cùng sự bảo ban giúp đỡ để chúng ta cùng nhau làm những con ong nhỏ góp phần vun đắp cho một bước vượt lên của đất nước và xã hội chúng ta.

Thôn Minh Triết sẵn sàng đón bạn bốn phương đem trí tuệ,tấm lòng xây dựng Thôn ngày một tử tế đàng hoàng.

Kính cẩn,

Nguyễn Khắc Mai, T/M nhóm sái phu minh triết.