Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2018

Theo dòng Lịch sử Việt Nam

Kết quả hình ảnh cho Giáo sư Nguyễn Thế Anh
Gs Nguyễn Thế Anh
(ảnh http://www.viethoc.com)
TMT: Thôn Minh Triết nhận được bản điện tử cuốn “Các sự kiện văn hóa, chính trị Việt Nam (thế kỷ XIX - XX) của Giáo sư Nguyễn Thế Anh, Giáo sư Ưu tú Ecole Pratique des Hautes Etudes Paris Sorbonne – Paris. Được phép của “Thầy Anh”,  chúng tôi hân hạnh trích đăng trên Thôn một số nội dung của cuốn sách để giúp bạn đọc quan sát, theo dõi một giai đoạn lịch sử văn hóa, chính trị đầy biến động của Việt Nam. Xin được cám ơn thịnh tình chia sẻ tri thức của Gs Nguyễn Thế Anh.
2/. Bản Quy chế giáo dục năm 1906.

3/. Theo dòng lịch sử (các sự kiện VHCT Việt Nam thế kỷ XIX-XX).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét