Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm


     
VẠN  LÝ  ĐÔNG MINH QUY  BÁ    ÁC
憶  南  奠 

 ỨC  NIÊN NAM CỰC ĐIỆN  LONG BÌNH

                                                     阮 秉 謙 詩
                                          (NGUYỄN BỈNH KHIÊM THI)Nghĩa là:BIỂN ĐÔNG VẠN DẶM DANG TAY GIỮ

          ĐẤT VIỆT MUÔN NĂM VỮNG TRỊ BÌNH

(Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm)


Trung tâm nghiên cứu văn hóa Minh Triết kính  

chúc năm mới sức khỏe an khang, thịnh vượng
XUÂN KỶ HỢI (2019)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét