Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Lý Quang Diệu – Nhà Minh Triết thời hiện đại

TMT: Ngày 23 tháng 03 năm 2015, được tin Cụ Lý Quang Diệu, Nhà Lãnh đạo, Người sáng lập Nhà Nước Singapore, người Bạn Lớn của Nhân Dân Việt Nam vừa từ trần, Trung tâm Minh Triết xin thành kính gửi lời phân ưu.
Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu và Phu nhân. Ảnh Internet
"Chúng tôi kính cẩn bái lạy trước Anh Linh Cụ Lý Quang Diệu và thành kính phân ưu cùng Tang quyến, cùng Nhân Dân và Chính Phủ Singapore trước mất mát đau đớn này”.
“Cụ Lý Quang Diệu mất đi, nhưng đã để lại một di sản văn hóa, xã hội vô cùng quý giá. Đó là tấm gương của một con người yêu nước, thương dân, một nhân cách Minh Triết, với cái Tâm lớn, Trí tuệ lớn, Tầm nhìn lớn vượt xa người đương thời. Là Người khởi xướng và xây dựng nên một mẫu hình Nhà Nước - Xã hội mới rất thành công trên thế giới”.

“Cụ là một nhà Minh Triết thời hiện đại. Ở nơi nhân cách của Cụ, của Đất nước Singapore của Cụ người ta có thể tìm thấy nhũng yếu tố của "Xã Hội Minh Triết", của nền KInh tế Minh Triết" mà nhân loại đang mơ ước kiếm tìm. Ngưỡng mộ và mong học hỏi ở Cụ, chúng tôi đã từng đến thăm quê hương cũ của gia tộc họ Lý, nơi một vùng đất xưa của Đại Việt, để tự hào đó là một người Bách Việt hiện đại”.
“Vô cùng tiếc thương và bái phục, xin tiễn đưa Cụ, một nhân cách lớn về Trời. Cầu cho Anh Linh Cụ an giấc ngàn thu”. 
T/M Trung Tâm Minh Triết

Giám đốc Nguyễn Khắc Mai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét