Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

Tiếng nói và chữ viết của người Việt Nam qua các thời đại

TMT: Trong một phiên bản Sấm Trạng Trình có câu: **Việt Nam khởi tổ xây nên...** ; Mà 500 năm về trước thì Nước Việt chưa có tên Việt Nam, phải chăng Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã biết trước nước Việt sẽ có tên ... Việt Nam. Để có thêm những hiểu biết và tư liệu quý giá văn minh Nước Việt, TMT trân trọng giới thiệu hai bài viết trên trang Nghiên cứu lịch sử:
1. Trần Gia Ninh: Từ một tấm bản đồ hàng hải cổ - luận bàn về danh tính của Nước Việt.
2. Phan Hưng Nhơn: Tiếng nói và chữ viết của người Việt Nam qua các thời đại.

vietnam 1.png
Tấm bản đồ hàng hải (cung điện El ESCORIAL Vương quốc Tây Ban Nha)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét