Thứ Năm, 10 tháng 5, 2018

Biên khảo Sách Đại Việt thời Lê - Trịnh


TRUNG TÂM MINH TRIẾT & TTNC
KHẢ NĂNG VÀ HIỆN TƯỢNG ĐẶC BIỆT
               Kế hoạch tổ chức Biên khảo sách:
                        "Đất nước Đại Việt thời Lê-Trịnh"

      Đất nước Đại Việt thời Lê -Trịnh có một vị trí đặc biệt trong lịch sử trung đại Việt Nam, kéo dài 250 năm, chỉ có những xung đột nội bộ, vắng bóng quân xâm lược. Một nền chính trị khá đặc biệt với hình thức “Lưỡng đầu chế”, nghĩa là có cung vua, có phủ chúa song hành tồn tại, để cai trị đất nước. Họ Trịnh đã đóng vai trò lịch sử kéo dài trong suốt tiến trình ấy, để lại nhiều bại học có giá trị đặc biệt. Nền văn hoá phát triển với nhiều tác gia và tác phẩm lớn. Xã hội vẫn phát triển yên bình, văn hóa vừa giữ được những nét cổ truyền, vừa bắt đầu ngoại giao, tiếp biến với phương Tây. Biến đổi môi trường xã hội thành Đàng Trong và Đàng Ngoài, tạo ra một nền chính trị văn hoá với sắc thái phương Nam, chúng thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển, làm nên một sắc thái đa dạng về thể chế và sắc thái sớm nhất trong lịch sử Việt Nam.

      Để góp phần nghiên cứu, làm sáng tỏ hơn một thời kỳ lịch sử khá đặc biệt như vậy, Trung tâm văn hóa Minh Triết và Trung tâm nghiên cứu khả năng và hiện tượng đặc biệt sẽ tổ chức in sách và tọa đàm khoa học với chủ đề: Đất nước Đại Việt thời Lê-Trịnh.

      Chúng tôi kính mời các nhà nghiên cứu, các học giả và những ai quan tâm đến văn hoá và lịch sử nước nhà, có quan tâm đến thời kỳ Lê - Trịnh, hãy gửi đến cho chúng tôi bài viết theo chủ đề nêu trên. Chúng tôi hoan nghênh và trân trọng tiếp nhận các tham luận về bất cứ một lĩnh vực nào, xung quanh những vấn đề: Chính Trị, Kinh tế, Văn hoá, Giáo dục,Tôn giáo, Xã hội, Những cuộc biến loạn vũ trang, Sự tiếp tiếp xúc với Phương Tây, Mối quan hệ Đàng Trong – Đàng Ngoài, Hình thái nhà nước phong kiến thời Lê –Trịnh và  vai trò  đặc biệt của nhà Trịnh trong lịch sử Đại Việt. Đặc biệt hoan nghênh những nhiên cứu với cách nhìn mới, với những tư liệu mới mẻ xác thực.

      Bài xin gửi viết về các địa chỉ:
            - Nguyễn Khắc Mai: maiminhtriet@gmail.com
            - Nguyễn Đức Thiện: thiennguyen_duc@yahoo.com.vn
            - Trương Sỹ Hùng truongdonghao@gmail.com
      Thời gian gửi bài từ nay đến 15-9-2018.

Hà Nội ngày 10 tháng 5 năm 2018
T/M Ban Tổ chức
Nguyễn Khắc Mai
Giám đốc Trung Tâm Minh Triết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét