Thứ Năm, 10 tháng 5, 2018

Khảo sát về chủ nghĩa xã hội kiểu Thụy Điển

TMT: Nhân dịp 200 năm ngày sinh Karl Marx (5/5/1818-2018), giới học giả, nghiên cứu lại có dịp đánh giá, nhìn nhận những gì gọi là tư tưởng, di sản, ước muốn của ông. Có câu rằng "Thánh nhân hữu sở bất tri" (Bậc thánh nhân cũng có những điều chưa biết hết!), bởi vậy nhìn nhận, đánh giá theo nhiều góc độ khác nhau cũng là cách nhìn "biện chứng" đối với mọi sự vật, hiện tượng.
Trên tinh thần đó Thôn Minh Triết trân trọng giới thiệu loạt bài "Khảo sát về CNXH kiểu Thụy Điển", tác giả Ngô Giang (Trung Quốc), Nhà nghiên cứu Nguyễn Hải Hoành biên dịch và chú giải.
           1/- Khảo sát về CNXH kiểu Thụy Điển (Phần I).
           2/- Khảo sát về CNXH kiểu Thụy Điển (Phần II).
Trân trọng cám ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Hải Hoành.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét