Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

VẦNG SÁNG PHAN BỘI CHÂU
                 LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VĂN HÓA MINH TRIẾT

****************************************Kết quả hình ảnh cho pHAN bỘI cHÂU
 SEMINAR

VẦNG SÁNG 
PHAN BỘI CHÂUTrách nhiệm điều hành: Gs. Nguyễn Khắc Mai

Chuẩn bị nội dung: Gsts: Trương Sỹ Hùng

THAM GIA TỌA ĐÀM

1 – Giáo sư, nhà giáo nhân dân: NGUYỄN ĐÌNH CHÚ

2 – Giáo sư, tiến sĩ: CHƯƠNG THÂU

3- Tiến sĩ: NGUYỄN HỮU TÂM

Hiện diện của cháu nội Phan Bội Châu: PHAN THIỆU CÁT

Tác giả kịch bản: NGÔ THỊ BICH HẠNH

Đạo diễn: TRẦN VĂN THỦY
HÀ NỘI NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét