Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

SÁNG KIẾN VÀNH ĐAI VÀ CON ĐƯỜNG CỦA TRUNG QUỐC VỚI THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG Ở VIỆT NAM


                                                                                                       LÊ HỒNG HIỆP

 Vin ISEAS-Yusof Ishak Singapore.

 


                        Kenya được cho là đã “gán” cảng Mombasa cho Trung Quốc,
 do không đủ khả năng trả nợ. (Ảnh: Citizentv)
      Giữa tháng 11 năm 2018, Học viện Ngoại giao Việt Nam và đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo Sáng kiến Vành đai và Con đường lần 2, với chủ đề Sáng kiến Vành đai và Con đường và Hợp tác Việt-Trung.Tân Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Hùng Ba có tham dự. Hội thảo diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 40 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc và chặng đường 5 năm của sáng kiến Vành đai và Con đường. Đại sứ Hùng Ba khẳng định, với sáng kiến BRI của chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc chủ trương ủng hộ toàn cầu hóa kinh tế, thúc đẩy tự do hóa thương mại, đến nay đã có 100 quốc gia (trong đó có Việt Nam) tham gia. Việt Nam và Trung Quốc có ưu thế trong đẩy mạnh sáng kiến này. Phía Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu.

     Ông Lan Lập Tuấn, cựu Đại sứ Trung Quốc tại Indonesia, Canada và Thụy Điển, khẳng định, BRI đã được hiện thức hóa thêm một bước nữa khi được đưa vào văn bản của Liên Hợp Quốc (tổ chức UNDP và Trung Quốc đã ký bản ghi nhớ về hợp tác thúc đẩy BRI) và giới thiệu về đặc điểm nổi bật của BRI là kết nối chính sách và quy hoạch, kết nối hạ tầng (đường bộ, đường biển, đường sắt, cảng biển...), kết nối thương mại, kết nối tài chính (với nhiều hình thức, mạng lưới, cơ chế...) và kết nối lòng dân.

     Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thảo, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam khẳng định rằng các lãnh đạo Việt Nam đã nhiều lần tái khẳng định ủng hộ sáng kiến Vành đai và Con đường và chủ động tham gia sáng kiến. Tuy nhiên, những ý kiến nghi ngại vẫn bộc lộ khá rõ. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc (thuộc Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), nêu ra những vấn đề gây trở ngại cho thực thi BRI giữa Việt Nam và Trung Quốc như: mức nợ cao với Trung Quốc ( trường hợp Malaysia đã xảy ra), chưa có dự án thuyết phục, tiêu biểu cho hợp tác Việt-Trung, cán cân nhập siêu cao nghiêng về phía Việt Nam, và BRI vẫn thiên về mặt thương mại. Ngoài ra ông Cường cũng đề cập tới vấn đề niềm tin giữa 2 nước và thực tế là BRI giữa 2 nước phần nhiều vẫn dừng ở ý tưởng.

     Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường – nguyên đại sứ Việt Nam tại Mexico và Thụy Điển, đã xoáy sâu vào 2 vấn đề có thể cản trở Việt Nam tham gia tích cực vào BRI, đó là dự án nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc đặt ở sát biên giới Việt-Trung cũng như khả năng Trung Quốc triển khai các nhà máy điện nguyên tử nổi trên biển Đông, vì các nhà máy như thế này nếu xảy ra sự cố đều đe dọa nghiêm trọng đến an ninh, an toàn của Việt Nam. Chúng tôi trân trọng đăng lại bài viết của Lê Hồng Hiệp và MỘT BÀI GIỚI THIỆU SÁCH gửi đến bạn đọc tham khảo .
        Vit Nam, vn nm trong phm vi đa lý ca sáng kiến vành đai và con đường (BRI) ca Trung Quc và có nhu cu ln v đu tư cơ s h tng, có th được hưởng li t sáng kiến ​​này. Theo báo cáo Trin vng cơ s h tng toàn cu do Trung tâm cơ s h tng toàn cu xut bn năm 2017, nhu cu đu tư cơ s h tng ca Vit Nam t năm 2016 đến năm 2040 là 605 t đô la. Đáng chú ý, khong cách gia nhu cu đu tư và xu hướng đu tư hin ti là con s khng l 102 t đô la M, có nghĩa là Vit Nam s phi tích cc tìm kiếm các ngun kinh phí khác nhau đ bù đp cho s thiếu ht này. Do đó, Vit Nam đã ng h BRI vì đây có th tr thành mt ngun vn quan trng mà Hà Ni mun khai thác trong tương lai.

     Trong chuyến thăm Hà Ni ca ch tch Tp Cn Bình vào tháng 11 năm 2017, hai nước đã ký Bn ghi nh (MOU) v vic thúc đy kết ni khuôn kh hai hành lang, mt vành đai vi sáng kiến vành đai và con đường. Tuy nhiên, vic ký bn ghi nh không đm bo rng BRI s có nhng đt phá Vit Nam trong tương lai gn.
     Trên thc tế, ngoài mt s tuyên b hoan nghênh BRI và đ xut các nguyên tc đ thc hin sáng kiến này, các phn ng ca Vit Nam đi vi BRI vn còn dè dt. Cho đến nay, không có d án cơ s h tng mi nào Vit Nam, được chính thc công nhn là do BRI tài tr, ngoi tr khon vay b sung 250 triu USD cho tuyến tàu đin Cát Linh – Hà Đông ti Hà Ni đã được hai bên lng l và không chính thc coi là thuc BRI. Thái đ này ca Hà Ni có th được gii thích bi ba yếu t chính.

     Th nht, Vit Nam nhìn chung thn trng trước các tác đng có th có ca sáng kiến này. Phi mt hai năm hai nước mi đàm phán xong bn MOU, cho thy hai bên đã có mt s bt đng v ni dung ca nó. Tiêu đ ca MOU, nhn mnh vic thúc đy kết ni gia hai sáng kiến, cũng đáng chú ý, vì nó ng ý rng khuôn kh “Hai hành lang, mt vành đai” được coi là mt kế hoch riêng bit và Vit Nam không mun gi đây là mt cu phn thuc BRI, ít nht là v mt công khai.

    S dè dt như vy là d hiu xut phát t s nghi k kéo dài gia hai nước trong bi cnh tranh chp bin Đông. cp đ chính thc, vic Vit Nam nhn mnh các nguyên tc như đng thun, bình đng, tôn trng ln nhau và tuân th Hiến chương Liên Hp Quc và lut pháp quc tế trong vic thc hin BRI cho thy Vit Nam đang rt thn trng trước tác đng ca BRI.

     Mt s hc gi cũng đã bày t quan ngi rng BRI có “các tác đng vượt ra ngoài lĩnh vc kinh tế”. Ti mt hi tho quc tế được t chc ti Hà Ni vào tháng 10 năm 2017 v các cơ hi và thách thc mà BRI mang li, các hc gi đã cnh báo rng s tham gia ca Vit Nam vào sáng kiến ​​này có th dn đến tình trng “ph thuc quá mc” vào Trung Quc, và thm chí gây hi cho các tuyên b lãnh th và hàng hi ca Vit Nam bin Đông. H cũng nhn mnh nhng lo ngi khác, chng hn như vic Trung Quc thường không bo v đy đ các quyn lao đng, h sơ môi trường yếu kém ca các công ty Trung Quc, tình trng thiếu minh bch và vic Trung Quc đôi khi thách thc các cơ chế gii quyết tranh chp được quc tế công nhn. Vì vy, các hc gi này khuyến ngh Vit Nam và các nước khác nên nhìn xa hơn nhng li ích kinh tế khi xem xét tham gia vào BRI.

     Th hai, như mt s hc gi Vit Nam đã ch ra, vic vay tin ca Trung Quc không “r” cũng không “d”. Lãi sut cho vay ca Trung Quc s không thp như nhiu người mong đi. Ví d, chính ph Thái Lan đã coi mc lãi sut 2,5% mà Trung Quc đ ngh cho d án tuyến đường st cao tc ni Bangkok và Nakhon Ratchasima là quá cao, và quyết đnh không vay t Trung Quc.  Trung Quc cũng thường áp đt các điu kin cho các khon vay ưu đãi ca mình, bao gm vic s dng các công ngh, thiết b và nhà thu ca Trung Quc. V vn đ này, kinh nghim di dào ca Vit Nam đi vi h sơ nghèo nàn ca các nhà thu và công ngh Trung Quc ti các d án khác nhau s khiến Vit Nam không mn mà vi các khon vay ca Trung Quc thông qua BRI nếu chúng đi kèm vi các điu kin như vy.

     Th ba, có các gii pháp thay thế cho BRI mà Vit Nam mun s dng đ tài tr cho các d án cơ s h tng ca mình, bao gm các khon vay t các t chc tài chính quc tế và các đi tác ODA, đc bit là Nht Bn. Sau khi Vit Nam tr thành quc gia có mc thu nhp trung bình hi năm 2009, các khon vay t các ngun này đã tr nên đt đ hơn, nhưng có nhng mt tích cc khiến chúng tr nên hp dn hơn đi vi Vit Nam so vi các khon vay BRI. Ví d, các khon vay t các t chc tài chính quc tế thường có ít điu kin hơn và không yêu cu s dng nhà thu hoc thiết b t bt kỳ quc gia c th nào. Trong khi đó, mc dù các khon vay ODA t Nht Bn cũng thường yêu cu Vit Nam s dng các thiết b và dch v ca Nht Bn trong hu hết các trường hp, các nhà thu và công ngh Nht Bn nhìn chung vn được công chúng Vit Nam coi là đáng tin cy hơn các nhà thu và công ngh ca Trung Quc.

     Mt la chn khác cho phát trin cơ s h tng mà Vit Nam mun thúc đy là mô hình Đi tác Công-Tư (PPP). T năm 2011 đến năm 2017, Vit Nam đã huy đng được 200.000 t đng (tương đương khong 9 t đô la M) t các doanh nghip tư nhân cho các d án đu  tư dưới hình thc PPP. Mc dù có nhng vn đ nht đnh, các d án PPP s tiếp tc là mt công c chính đ Vit Nam phát trin h thng cơ s h tng ca mình, k c các d án quy mô ln, vì hình thc này giúp gim gánh nng tài chính và nghĩa v quc tế ca chính ph.

     Tóm li, Vit Nam t ra thn trng, nếu không nói là min cưỡng, trong vic vay tin qua BRI. Điu đó có nghĩa là vic trin khai BRI ti Vit Nam có th s chm.

     Trong nhng năm ti, Vit Nam có th vay tin t BRI cho mt vài d án “thí đim” đ có th có được đánh giá rõ hơn v tác đng ca BRI. Do n công tăng cao, Vit Nam có th không mun vay qua kênh chính ph. Thay vào đó, Vit Nam có th khuyến khích các nhà đu tư tư nhân trong nước vay các khon vay BRI thông qua ngân hàng đu tư h tng châu Á (AIIB) đ xây dng các d án cơ s h tng theo mô hình BOT. Bin pháp này cũng giúp làm gim tác đng chính tr và chiến lược ca các khon vay BRI đi vi Vit Nam.

     Nhn thc ca Vit Nam đi vi BRI trong tương lai cũng s ph thuc vào các điu khon thương mi ca các khon vay BRI cũng như mc đ đáng tin cy ca các nhà thu và công ngh Trung Quc. V vn đ này, Vit Nam s không ch quan sát hiu qu ca các d án do Trung Quc tài tr trong nước mà c các d án do BRI tài tr các khu vc khác trên thế gii.

     Cui cùng, các tranh chp bin Đông đang tiếp din, có th là mt yếu t bt đnh trong vic đánh giá trin vng tương lai ca BRI ti Vit Nam. Nếu tranh chp gia tăng và quan h song phương căng thng hơn, Vit Nam s tr nên nhy cm hơn trước các tác đng chính tr và chiến lược ca sáng kiến này. Ngược li, nếu tình hình lng du và hai bên đt được tiến b trong vic qun lý các tranh chp, Vit Nam có th s sn sàng đón nhn BRI hơn.

Biên dch: Phan Nguyên – Trang mạng Nghiên cứu quốc tế.Potholes lie ahead for China’s Belt and Road Initiative in Vietnam”, VnExpress, 12/04/2018.          Vành đai và Con đường: Trật tự Thế giới của Trung Quốc

Tác giRoger Boyes | Biên dch: Đinh Nho Minh

Belt and Road: A Chinese World Order. Tác gi: Bruno Maçães, Hurst, 2018, 288 trang, giá: 20 bng.

Nhng cư dân đu tiên ca Forest City s chuyn đến vào hè này. Nó được gi là Forest City (Thành ph Rng) vì khu này trước là rng Malaysia. Bruno Maçães cho rng trong 10 năm ti, thành ph này s có ti 1 triu cư dân. Các tòa nhà chc tri đang được hoàn thin sau mt tun xây dng sut ngày đêm. Nó là mt phn ca thế gii được xây dng bên ngoài Trung Quc, nhưng theo các quy tc ca Trung Quc đ thc hin mt gic mơ Trung Quc. Maçães quá khéo léo nên không mun nói ra điu hin nhiên: ch có ai điên hoc hết la chn mi ti đó sng.

Khi thành ph dn hình thành, bn tng lp xã hi dn đnh hình. trên đnh là nhng người Trung Quc giàu có và mun mt nơi an toàn đ tr tin, cũng như có không khí trong lành đ hít th mà không cn đeo khu trang. Tt c các bin hiu đu được viết bng tiếng Quan Thoi. Ri tng lp tiếp theo là nhng người cung cp dch v y tế giáo dc. H cũng là người Trung Quc, nhưng s có c nhng người Anh được thuê đ điu hành các trường cp ba cho gii quý tc. Tng lp th ba là nhân viên an ninh, ch yếu là người Nepal. Cui cùng là nhng người Bangladesh và n Đ, chuyên xây dng, sa cha, và lau dn – nhng người vô hình.

Forest City là mt phn ca chiến lược Vành đai và Con đường ca Bc Kinh nhm thc hin ch nghĩa thc dân kiu mi 70 quc gia. Kế hoch tr thành siêu cường và thiết lp trt t thế gii mi ca Trung Quc đòi hi vic xây nhiu cng nước sâu, k c nhng ch không cn cng, đm bo an ninh cho chui cung ng, và bo v các tuyến hàng hi vi Trung Quc. Kế hoch này bao gm giúp đ Zimbabwe giám sát người dân và đu tư vào các nước có ngun khoáng sn hiếm cn thiết cho nn kinh tế đang phát trin. Kế hoch cũng bao gm vic giao nhng nhim v đa chiến lược mi cho các nước mà Trung Quc mun là đng minh ca mình: Kazakhstan là “ca ngõ ti Châu Âu ca Trung Quc”, Pakistan là “ca ngõ ti n Đ Dương”, Djibouti là “ca ngõ ti Đông Phi”.

Maçães miêu t tt c nhng điu này qua ging văn súc tích và sc bén mà đc gi đã làm quen qua cun sách đu tiên ca ông, The Dawn of Eurasia (Bình minh ca Á-Âu).Forest City được miêu t là ging vi thế gii ca nhà văn khoa hc gi tưởng Hao Jingfang trong cuFolding Beijing (Bc Kinh Luân Chuyn) vi mt chút tô đim t cuRepublic (Cng hòa) ca Plato”. Maçães không mun được nhc đến trong mc châm biếm Pseud’s Corner trên tp chí Private Eye, nhưng ông viết vy bi ông đã đc c sách ca Hao và Plato nên mun gi nh ti mt “thế gii toàn tr không tưởng kinh đin và siêu hin đi”. Maçães, cu b trưởng ph trách Châu Âu ca B Đào Nha và gi là nghiên cu viên cao cp ca Đi hc Nhân dân Trung Quc, là mt nhng b óc sáng sut nht trong thi đi hn lon này.

CuVành đai và Con đường: Trt t Thế gii ca Trung Quc là mt bài lun văn dài v chuyn gì s xy ra nếu Trung Quc thiết lp trt t thế gii mi. Mc dù cun sách này thiếu mt văn phong báo chí như trong cun đu ca ông, nó vn rt hp dn. Ví d, ông m x v dch v làm mi gia ph n Ukraine và đàn ông Trung Quc. Ông phân tích v vic đu tư ca Trung Quc đang làm nên nhng kì tích v kĩ thut và xây dng, bao gm vic m rng cao tc Karakoram ni lin Tân Cương min Tây Trung Quc vi min trung Pakistan. Châu Á đang phát trin mt phn nh tham vng ca Trung Quc, và vì thế Maçães rt phn khích.

Tuy nhiên, vn đ ca d án Vành đai và Con đường nm cách trin khai và đng cơ. Liu Trung Quc có đang dùng d án này đ ngy trang cho s tri dy v quân s đ đi đu vi Hoa Kỳ hay không? Nó s dn ti đâu? Liu nó có dn ti By Thucydides, trong đó cường quc đang lên và cường quc nguyên trng cht vt tìm cách tránh chiến tranh?

Hoa Kỳ không ch là quc gia duy nht lo ngi v vic Trung Quc thách thc nguyên trng. Maçães k câu chuyn v mt gián đip n Đ, mt danh Con kh, tìm cách thâm nhp vào Pakistan đ tài tr cho các nhóm ly khai Balochistan nhm phá hoi quan h gia Pakistan và Trung Quc. Trung Quc hin đang xây dng cng Gwadar Pakistan. Đây s là mc tiêu chính trong âm mưu ca n Đ nếu nó được thc hin. Nhưng ti sao n Đ phi lo lng v kế hoch ca Trung Quc? Maçães tr li rng: “Sc mnh quân s ca Trung Quc s hin din t c phía Đông, Tây, và Bc. Kế hoch ca Trung Quc cũng s đng thi giúp Pakistan ct đt n Đ khi Iran v mt đa chính tr”.

Trung Quc đang tìm cách gim tính d b tn thương ca mình bng cách đu tư mnh vào các tuyến hàng hi đ vn chuyn nguyên liu thô và nhiên liu. Các tuyến này không ch đi qua các cng nước m, mà còn ngày càng ph thuc nhiu vào Bc Cc. Khi băng đây tan, vic vn chuyn qua tuyến đường phía bc t Châu Âu v Trung Quc s nhanh hơn nhiu so vi hin gi. Cho ti gi Trung Quc phi chp nhn rng h không th thc hin kế hoch này đơn phương, mà phi đàm phán điu khon vi Nga và các nước khác giáp Bc Băng Dương.

Trung Quc đu tư dưới dng cho vay, tuy nhiên h thường chp nhn tr n bng c phn thay vì tin mt. Kết qu ca kế hoch này là các nước như Pakistan và Sri Lanka đang nghi ng rng h đang b Trung Quc xâm chiếm ch quyn qua các d án cơ s h tng. Các d án thường được thc hin bi nhân công Trung Quc, nên nó không to nhiu vic làm cho các nước s ti; qun lí Trung Quc các d án cũng thường đc đoán. D án Vành đai và Con đường có th dn ti phn ng xu t các nước này do lo ngi v s tr li ca chế đ thc dân kiu mi.

Nhng kế hoch này s có tương lai như thế nào? Maçães mường tượng v Trung Quc năm 2049, mt thế k sau ngày thành lp quc gia cng sn này. Liu s có l k nim không? Liu Đng Cng sn Trung Quc có còn cm quyn đ t chc đi l không? Tác gi nhìn thy bn kh năng. Kh năng th nht, Trung Quc s dn hi nhp vi trt t thế gii t do và nn kinh tế ca h s ngang bng vi Hoa Kỳ. Cùng vi nhau, h s thng tr nn kinh tế quc tế, nhưng v quân s và chính tr thì Trung Quc s không thách thc s lãnh đo ca Hoa Kỳ.

kch bn th hai, Trung Quc s thế ch Hoa Kỳ tr thành cường quc s mt thế gii, nhưng trt t thế gii – bao gm các th chế đa phương và t do thương mi – s như cũ. Trường hp th ba có kết qu đáng lo ngi hơn: Trung Quc không nhng thế ch Hoa Kỳ, mà còn thay giá tr phương Tây bng giá tr Trung Hoa, và Bc Kinh s thiết lp trt t mi. Trường hp cui cùng là kh thi nht. Trung Quc và Hoa Kỳ s buc phi chung sng vi nhau, trong đó cnh tranh và hp tác đng thi xy ra. Trường hp này s hơi ging vi mi quan h gia Hoa Kỳ và Liên Xô trong Chiến tranh Lnh.

Không trường hp nào có th xua tan mi lo ngi. Cuc cnh tranh quyn lc gay cn này s kết thúc như thế nào? Maçães nói: “Nó s là mt thế gii ca thánh, tiên tri và ma qu.” Ông đúng ra nên nhc ti c tướng lĩnh quân đi. Mc dù Maçães lc quan v kch bn tương lai, khó mà có th tưởng tượng được Trung Quc và Hoa Kỳ có th tái thiết lp được mi quan h ca h mà không có đi đu quân s. Chúng ta đu nên lo ngi v điu đó.

Tiếng Anh: Times of London, 14/12/2018. Theo trang mạng Nghiên cứu quốc tế ngày 22 tháng 2 năm 2019.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét