Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

Thư mở kính gửi Hội Nghị BCH Trung ương 10

Nguyễn Khắc Mai
Tôi gửi lời kính chúc các Đại biểu khỏe mạnh, minh mẫn để bàn những công việc trọng đại của Đất nước và của Đảng CSVN.
Tôi dùng chữ thư mở để chỉ sự công khai, minh bạch, trong sáng, không dấu diếm, che đậy. Vì là việc của toàn dân, nên cuộc hầu chuyện này phải công khai, kiểu như mình cũng mở cửa rộng rãi để ai vào lắng nghe cũng tốt.

Trước hết tôi xin giới thiệu câu nói của A. Einstein: ” Những khó khăn mà chúng ta đang gặp phải hôm nay, sẽ không thể nào giải quyết được ở trình độ tư duy mà trước đây chúng ta tạo ra chúng”. Tôi nghĩ rằng đây là phương pháp luận làm tiên đề cho việc suy nghĩ , trước hết là tìm cho ra những tư duy mới. Ai cũng biết đổi mới phải bắt đầu bằng tư duy mới.
Có thể nói từ Đại Hội VII đến nay đã trải một phần tư thế kỷ. Qua 5 kỳ Đại hội, chúng ta muốn giải quyết khó khăn để vươn lên. Nào tuyên bố công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nào đi tắt, đón đầu, nào kinh tế thị trường định hướng XHCN, nào xây dựng nhà nước pháp quyền, nào kinh tế là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, nào học tập Hồ chí Minh, nào đối ngoại 4 tốt, 16 chữ vàng, cương quyết gắn bó với Trung Hoa cùng ý thức hệ (thật sự là bám và lệ thuộc), v.v… Mọi người có tư duy lành mạnh bình thường cũng thấy được về cơ bản là không có kết quả tốt lành. Ai cũng thấy khủng khoảng triền miên, kinh tế gia công lệ thuộc, vốn bỏ nhiều, mà không đạt kết quả đáng có, như thiên hạ đã làm được. Văn hóa, giáo dục suy thoái, lạc hậu, đạo đức, nhân cách suy đồi, nền dân chủ như mơ ước Tháng Tám “tiến lên nền dân chủ cộng hòa”, hay “lập quyền dân, tiến lên Việt Nam!” vẫn cứ còn trong mơ, cái mà Hồ chí Minh khao khát “Làm sao cho dân ta dùng được quyền dân chủ, hưởng được quyền dân chủ , dám nói, dám làm” thì ngày càng phú quý giật lùi. Cả nền chính trị, cả nền kinh tế, cả nền khoa học, giáo dục, cả hạ tầng xã hội là nhân cách con người, cả nền hành chính, những thứ làm nên nội lực của đất nước để phát triển, để giữ chủ quyền, để quan hệ đàng hoàng tử tế với lân bang, với quốc tế đều yếu ớt, lạc hậu và trì trệ kéo dài. Có nhiều bạn trẻ có học vấn nói với tôi không phải trì trệ, mà là “tắc tị!”. Những người có lương tri không ai là không lo lắng cho bước đường trước mắt của Dân tộc. Quả có chút ít phát triển. Nhưng tính lại cả thời gian dân tộc bỏ ra, cả tài nguyên, tiền của trong nước và đi vay, cả sức lực mồ hôi, nước mắt của Dân…thảy đều ném vào tham nhũng, lãng phí. Giá quá đắt, mà kết quả thì không hề tương xứng. Nếu tư duy chỉ bằng lòng với cái cò con thì thật là vô trách nhiệm.
Hội Nghị TW10 bàn về những vấn đề quan trọng làm nội dung cho Đại hội XII của Đảng. Nếu không có tư duy mới cách làm mới, kết quả chắc chắn là sẽ lặp lại “vũ như cẫn”, như những đại hội đã qua. Cứ đối chiếu tiêu chuẩn thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, thì đường lối tiến lên CNXH rõ ràng đã phá sản. Các dân tộc hiện đại chứng minh rằng trong thời đại mới, mà tôi tính từ 1950 đến nay, khi chiếc máy tính điện tử đầu tiên do một kỹ sư người Việt Nam sống ở Paris sáng tạo đã mở ra một thời đại mới với công nghệ tin học, nhiều nước cùng trình độ với Việt Nam, chỉ trong vòng 30, 40 năm là họ đã trở thành nhũng quốc gia tiên tiến hiện đai, chẳng những thu nhập quốc dân cao, mà khoa học, giáo dục tiên tiến, xã hội văn minh, Nhà nước pháp quyền, xã hội dân sự phát triển, kinh tế thị trường đầy đủ…Vì thế, phải xem xét tận cùng gốc rễ của học thuyết “Mác Lê”, xem xét lại tận cùng của đường lối, cái nhân tố gốc rễ của mọi trì trệ, hư hỏng, cũ kỹ như chính Hồ Chí Minh trước khi chết đã tiên đoán, ông nói “cần một cuộc chiến tranh (đấu) để chống lại những hư hỏng cũ kỹ”.
Tổ chức của đảng vừa thiếu khoa học, vừa không dân chủ, rối rắm, nhiều thứ vô tich sự cồng kềnh, chồng chéo hoạt động lấn sân mà hiệu quả kém. Điều quan trọng là trong thời đại dân chủ phát triển, thời đại của pháp quyền, mà chức năng nhà nước của đảng quy định mơ hồ trong điều 4 Hiến Pháp, Đảng hoạt động không do luật điều tiết, tạo nên sự rối loạn, tiếm quyền kéo dài. Không có luật điều tiết, Đảng mặc nhiên đứng ngoài sự giám sát của xã hội. Một tổ chức chính trị, hoạt động trong thời đại mới với chức năng nhà nước mà lại đứng ngoại pháp quyền, không được Nhà nước, bộ máy quản trị xã hội chính quy và chính thống, cũng như xã hội, môi trường nuôi dưỡng và giám sát, điều tiết khiến nó mặc nhiên, ngang nhiên sử dụng mọi thủ đoạn nhà nước kiểu quân chủ, chuyên quyền độc đoán, quay lại phục dựng mọi hình thái phong kiến lạc hậu đã bị lịch sử kết án! Có hai nguyên tắc xây dựng đảng mà Hồ Chí Minh từng đề xướng, một là “Đảng cũng ở trong xã hội”, hai là “Đảng do dân tổ chức nên”. Cả hai nguyên tắc ấy đều bị gạt bỏ. Vì không được xã hội nuôi dưỡng, phê bình, gám sát, và tiếp nhận nhũng tư tưởng tình cảm tiến bộ nhất, nhân văn nhất của dân tộc và thời đại, cac ban lãnh đạo của đảng qua các kỳ đại hội, tất yếu chỉ còn biết sử dụng những biện pháp quan liêu, hành chính, bạo lực vô nguyên tắc, bất chấp đạo lý, nhân nghĩa để hành xử, tự ý đặt ra quy chế luật lệ vi phạm tinh thần dân chủ, nhân văn, tiến bộ của một tổ chức cách mạnh có văn hóa. Hồ chí Minh nói Đảng phải đạo đức, phải văn minh. Nhưng tổ chức và hoạt động của đảng rất kém văn minh, nó thường xuyên vi phạm những quy tắc văn minh của nhân loại. Nhân thân của đảng nòng cốt là đội ngũ cán bộ thì suy đồi đạo đức, không biến mình thành những nhân cách dân chủ và văn hóa. Gần đây anh Tư Sang nói, ”chúng tôi sãn lòng nghe những ý kiến cay đắng. Tôi xin thưa với các anh chị một ý kiến cay dắng của chính vị tổ sư của chủ nghĩa Mác, ông F. Ăng Ghen. Trong một bài báo ông nói: ”Phải chấm dứt một tình hình tế nhị. Cớ sao các đảng viên thường, thay cho coi nhũng quan chức của mình là đầy tớ, để phê bình, thì lại quay ra coi họ như một đám quan liêu không bao giờ mắc sai lầm”. Vậy là từ trăm rưỡi năm trước đên tận hôm nay, các ban lãnh đạo cộng sản dù ở bất cứ nước nào, đều y sì như nhận định của Ăng Ghen!. Một số tư tưởng tiến bộ, hợp lý của C. Mác không được nghiên cứu và thi hành, trái lại đã du nhập những tư tưởng vừa lạc hậu, hỗ lốn phi khoa học, giáo điều biệt phái của mô hình xô viết đã phá sản, nhũng tư duy kiểu mao ít đã lỗi thời, quá nhiều ngộ nhận lẫn lộn đúng sai. Thí dụ cuối đời Mác đã vứt bỏ quan niệm giai cấp công nhân là kẻ đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản và đã đi tới một nhận thức mới, và nó là một dự báo đã được các nhà nước cộng sản chứng minh là sự thật. Mác từng nói với Bakounine: ”Chính quyền của giai cấp công nhân, sẽ được thúc đẩy bởi một chế độ ủy trị. Người ta sẽ phó thác cho một nhóm người ứng và bầu cử bởi chính mình để đại diện và cai trị họ (giai cấp CN). Điều ấy sẽ khiến họ rơi tõm ngay vào mọi sự dối trá, lệ thuộc của chế độ đại diện và tư sản. Sau một hồi ngắn ngủi được tự do và say sưa cách mạng, công dân của một Nhà nước mới, họ (CN) sẽ bừng tỉnh, thấy mình là nô lệ, con rối, con mồi của nhũng tham vọng mới”. (Dẫn theo Marx sa vie et son ouvre-Mác cuộc đời và sự nghiệp. Jean Eleinstein. Fayard xb).  Đây là lời tiên đoán tài tình, đã trở thành sự thực trong tất cả các nhà nước cộng sản. Như thế, trong tuyên ngôn cộng sản (1848), Mác quan niệm giai cấp công nhân là kẻ đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản, thì cuối đời quan niệm khác!. Trong ý kiến trên, Mác nói sự rơi tõm ngay vào mọi dối trá. Các ban lãnh đạo của đảng không hề biết rằng gần hai trăm năm nay không hề có bất cứ đảng “cộng sản” nào, nhà nước cộng sản nào trên thế giới đã thành công trong chính sách xây dựng giai cấp công nhân. Công nhân ở nước ta hiện là giai cấp bần cùng không quyền lực, văn hóa thấp, đời sống nghèo khổ, bị cả hai ba phía “bóc lột”, không biết họ đã thức tỉnh chưa, để thấy mình, như Mác nói là “nô lệ, là con rối, là con mồi của những tham vọng mới”. Ác độc thay, tham vọng mới lại là của những kẻ luôn mồm nói giai cấp Công nhân là giai cấp lãnh đạo Đảng và Đất nước!.
Tôi xin dẫn một vài tư duy khác của Mác để các anh chị có thể so sánh tư tưởng của Mác với cái gọi là “chủ nghĩa Mác Lênin” làm chủ đạo do các đời Ban lãnh đạo và Tuyên huấn của đảng dựng lên, đánh lận con đen, tạo hỏa mù, đánh tráo khái niệm để “lừa dối” (cũng là chữ của Mác, sự dối trá). Ví dụ Mác nói: ”Que les producteurs ne sauraient etre libre qu, autant qu, ils seront en possession des moyens de production (tere, usines, navires, banques, credits, etc…” (Các nhà doanh nghiệp (nhà sản xuất) sẽ không có tự do chừng nào họ không (có quyền) sở hữu những phương tiện để kinh doanh ( đất đai, nhà xưởng, tàu thuyền, ngân hàng, tín dụng v.v…). Theo Mác tự do là vô ngã, là tối thượng, đến mức những kẻ thù của tự do vẫn luôn mồm nói tự do! Ở đây Mác đã nói được sự thật có tính quy luật, đã tự mình phủ định cái khẩu hiệu sai lầm đã nêu trong tuyên ngôn cộng sản, phải xóa bỏ tư hữu. Thật ra hai chữ cộng sản là người Nhật dịch sai, truyền sang Tàu, rồi Tàu truyền cho Việt, lầm lẫn hàng trăm năm không ai có ý thức để đính chính. Thuật ngữ và khái niệm kommunism không hề có yếu tố ngữ nghĩa là sản, nó chính là chủ nghĩa cộng đồng. Chính Mác và Ăng Ghen trong tuyên ngôn các đảng cộng đồng đã nói rõ: “thay cho những cộng đồng kiểu cũ, là những cộng đồng kiểu mới, trong đó phát triển tự do cá nhân là tiền đề để có tự do của toàn xã hội. ”Người xưa nói danh không chính thì ngôn không thuận, mọi việc tiếp theo sẽ lầm lỗi, rối loạn…Trong khi ban lãnh đạo đảng bắt bỏ xã hội dân sự, coi đó là phản động, cấm cả nghiên cứu, thì Mác khẳng định: Nhà nước chính trị có cở sở tự nhiên là gia đình và cở nhân tạo là xã hội dân sự! Mác còn một câu nói rất hay nữa là: Không phải nhà nước chế ước và quyết định xã hội dân sự, mà xã hội dân sự chế ước và quyết định nhà nước. Rõ ràng những nguyen tắc xây dựng nhà nước được nhân thức qua 11 Đại hội là không có gì là Mác cả. Tôi không muốn làm nhàm tai các anh chị thêm, chỉ xin nói một sự thật. Đó là các đảng Xã hội – Dân chủ, mà những kẻ theo chủ nghĩa gọi là Mác-Lênin đã coi là phản động, thì chính họ lại thành công nhất khi ứng dụng tư tưởng của Mác và Ăng Ghen, cùng những nhà tư tưởng xã hội cổ điển và hiện đại vào chính sách phục dựng châu Âu trong suốt thế kỹ vừa qua. Điều quan trọng là họ thông minh và dân chủ khi vận dụng, không hề đem tâm thức nông dân lạc hậu, mê tín kiểu giáo điều như chúng ta, để rồi coi trọng xây dựng chủ nghĩa hơn là xây dựng đất nước, dân tộc.
Phải kiếm tìm những tư duy nhân văn, khoa học, tiên tiến, hợp lý, thuận lòng người và thời dại, để xây dựng triết lý mới phục hưng dân tộc, vạch chính sách đối nội đối ngoại đúng đắn, hiệu quả. Đừng tự ái, thấy sai mà không dám dũng cảm sửa sai lầm. Người xưa nói không sợ xấu hổ khi học kẻ kém hơn mình, huống nữa lại đi học những người trước đây cũng như mình, nay nhờ khôn ngoan hơn, đã vượt qua mình trở thành liền anh liền chị trong khu vực và thế giới. Tôi tin rằng nếu thành tâm gạt qua ý thức giáo điều biệt phái lỗi lầm, trở lại với những giá trị nhân văn tiến bộ, hợp lý của Dân Việt, trước đây cũng như ngày nay, biết làm những Hội Nghị Diên Hồng cho Toàn dân, chứ không phải chỉ cho một nhóm cánh hẫu, các anh chị cũng sẽ nhân lên nhiều lần kiến thức đặng vì dân vì nước mà thay đổi thể chế cho nhân văn tiến bộ hơn, phù hợp với lọi ich lâu dài để chấn hưng Đất Nước, qua đó biến cải Đảng Cộng sản hiện nay thành một chính đảng của văn minh, đạo đức, của Dân tộc. Đây không phải trong đảng lần đầu tiên mới đặt ra vấn đề này, Nó thật sự là câu chuyện của lịch sử xây dựng đảng. Có điều chưa bao giờ vấn đề này lại trở nên sống còn và thuận lợi như hiện nay. Hãy phê phán và vạch bộ mặt của những kẻ tiếm quyền, cơ hội tả khuynh, phe nhóm lợi ích thiển cận. Kiếm tìm cho đặng gương mặt mới có tài có đức mới, dũng cẩm quay trục về với Dân Tộc.
Tôi thành tâm tin rằng nếu Năm chữ Dân này làm tiền đề, chúng ta sẽ dễ kiếm tìm đồng minh, kiếm tìm những kiến thức đúng đắn thật sự là chân giá trị của tư tưởng tình cảm, của một nhân cách mới dân chủ, văn minh.
Chữ Dân thứ nhất là Dân tộc. Có lần Anh Năm Xuân tâm sự với tôi ở hành lang quốc hội, anh nói, cứ khi nào mình dân tộc, mình đúng. khi nào mình giai cấp mình sai.
Chữ Dân thứ hai là Dân chủ. Cụ Hồ nói rất hay về dân chủ, nào là dân chủ triệt để, dân chủ mới, dân chủ thật sự, dân phải dùng được, hưởng được…Nhưng đáng tiếc cái thể chế mà cụ sao chép và cũng ra sức xây đắp đã không tương thích với những ham muốn tột bực của cụ. Đó là một bi kịch của đát nước của xã hội, của cả Đảng. Phải giải cấu trúc cái thể chế hư hỏng cũ kỹ này từng bước mạnh mẽ, nhất định sẽ thực hiện được khát vọng mà 100 năm trước Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh từng bày tỏ: Tranh được Độc lập rồi mà không có dân quyền thì cũng vô nghĩa. Hay của khởi nghĩa Tháng Tám, ” Lập quyền Dân tiến lên Việt Nam”. Hay như cụ Hồ nói có độc lập, thống nhất rồi mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do thì cũng vô nghĩa.
Chữ Dân thứ ba là Dân Quyền. Thật sự đây là tiêu chí để đánh giá một chính đảng thật sự vì Dân hay chỉ vì một thư chủ nghĩa viễn vông. Chúng ta đang đánh tráo khái niệm, tùy tiện hạn chế Quyền dân một cách quá đáng. Chưa bao giờ các ban lãnh đạo muốn hỏi ý kiến dân, làm những cuộc trưng cầu đúng nghĩa, chân thành, không hình thức. Hồ chí Minh nói rất hay”Bao nhiêu quyền hành thuộc về Dân. ” Cũng chính cụ Hồ từng làm ca dao để vân động:”Sửa sang thế đạo kinh dinh nhân quyền”Thế mà ngày nay nhiều kẻ đang cố tâm biến cụ Hồ chỉ là người nói được mà không làm được. !Lắm kẻ tâm địa xấu vẫn to mồm chửi bới nhũng người mong nhân quyền-quyền làm người được thực hiện bình thường ở Việt Nam.
Chữ Dân thứ tư là Dân sinh. Cái lý thuyết dân sinh hạnh phúc đã được các bậc tiền bối của khởi nghĩa Tháng Tám đưa thành tiêu chí quan trọng của nhà nước của chúng ta. Nhưng có thể nói điều mà Phan Châu Trinh và sĩ phu của Đông kinh nghĩa thục, từng chủ trương “Hậu dân sinh”, nghìa làm cho sâu dày cho tử tế, cho đầy đủ cuộc sống của Dân. Với những chủ trương và quan niệm lạc hậu của chúng ta, đời sống của nhân dân ngày càng thấp kém. (so với yêu cầu, so với khả năng, so với khu vực…) Chúng là hòn đá thử cho mọi người, mọi lực lượng thật tâm yêu nước thương nòi.
Chữ Dân thứ năm là Dân trí. Đây là tài sản của quốc gia của từng người, nó không bị hao mòn, luôn được tái sinh, phát triển. Hiện nay tổng số năm học của dân tộc ta chỉ là khoảng 8 năm. Trong khi đó nhiều quốc gia họ đã đạ tơi 15, 18 năm, nghĩa là họ là dân tộc cao đẳng , đại học. Tuy nhiên vấn đề then chốt của dân trí lại là dân khí, nghìa là nhân cách tự do dân chủ của con người. Có những nguyên nhân sâu xa nào đã khiến cho dân trí dân khí của chúng ta xuống cấp, nhiều trường hợp thật đáng xấu hỗ.
Dân tộc, Dân chủ, Dân quyền, Dân sinh, Dân trí. Phải chăng đây là những tiêu chí mà cuộc cách mạng do những người cộng sản Việt nam tiến hành ngót cả gần thế kỹ vẫn còn nhiều dang dở.
Hãy thay đổi đường lối, sửa đổi thể chế, chuyển hóa đảng thành đảng của dân tộc, dân chủ chứ không phải của một thứ chủ nghĩa đã tỏ ra là viễn vông, vô vong, ngụy trá, đánh tráo khái niệm và bất lực trên tổng thể suốt nhiều thập kỹ qua.
Tôi suy nghĩ và viết những dòng tâm huyết này trong những ngày các anh chị đang họp. Mong rằng các anh chị sẽ đọc, suy ngẫm, phê bình và phân tích khi trở vè dịa phương, về bộ nghành của mình.
Nếu đóng góp cho một sự chuyển mình thật sự của Đại Hôi XII, làm cho Đại Hội này thật sự đánh dấu một bước chuyển đổi cơ bản để Dân tộc cũng như đảng CSVN thoát khỏi mô hình “xô viết toàn trị, lạc hậu và đã phá sản”di trên con đường thênh thang như nhũng con rồng con hổ đang gia nhập vào xu thế chung của nhân loại, các anh các chị sẽ xứng đáng được nhân dân và lịch sử ghi công. Nếu cứ còn níu giữ lấy những giá trị giả, nhũng tư duy lạc hậu, nhũng lợi ich nhất thời và ích kỹ, sẽ là kẻ tội đồ của Đất nước. Nếu đặt Đại Hội XII vẫn trên đường ray cũ kỷ hư hỏng thì sẽ là thảm họa cho dân tộc cho đảng.
Để kết thúc thư mở này, tôi xin trích tặng các Anh Chị mấy tư duy của nhũng hiền triết .
Marcus Tullius Cicero (La mã, sống cách ta 2000 năm): Lãnh đạo đừng sợ sệt phải bắt tay với người chống đối mình. Phải có cá tính đặc biệt và liêm chính, can đảm, tài năng, quyết tâm. Thật sự đặt quyền lợi quốc gia lên trên phe phái, cá nhân. (trich nguyên tắc cai trị thứ 3. )
Heraclite, triết gia cổ đại:”Cái đối lập luôn tham gia vào hợp tác”.
Lão tử, Đạo đức kinh chương 17:
“Nhà nước tốt nhất, quản lý giỏi tới mức người dân không biết nhà nước tồn tại.
Ở dưới một bậc là nhà nước mà nhân dân gần gũi và ngợi khen.
Dưới một bậc nữa là nhà nước mà nhân dân sợ.
Ở dưới cùng là nhà nước mà nhân dân khinh”.
Nguyễn Trãi : “Người ngu việc đã thành cũng không hiểu. Kẻ trí việc chưa hiện đã biết rồi”.
Bernard Shaw : “Không thể có tiến bộ mà không thay đổi. Kẻ nào không thay đổi tư duy, không thể thay đổi bất cứ cái gì”.
Nguyễn Huy Oánh (VN TK 18):
Bậc cao nhân hiểu rõ lẽ huyền diệu.
Người quân tử thấy rõ thời cơ.
Tuy thiên hạ còn nhớ bậc lão thành đã về hưu.
            Nhưng người minh triết giỏi biết thời mà hành xử.
Đặc biệt tôi chép tặng các anh chị bài thơ được gọi là Bài Thơ Thần, xuất hiện tháng Hai năm Ất Mùi (1655):
            Tiên kết nhân tâm thuận,
Hậu thi Đức hóa chiêu.
Chi diệp kham tồi lạc,
Căn bản dã nan dao.
Dịch :
Trước hết phải cố kết lòng người cho thuận.
Sau là thi hành cái chính trị có đạo đức.
            Dẫu cành nhánh có hư gãy.
            Thì gốc rễ vẫn vững bền không lung lay.
Tôi xin chuyển đến các Anh Chị lời chúc mừng năm mới      ./.
KM      


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét