Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

Học giả trăm tuổi Châu Hữu Quang bàn về Trung Quốc

TMT: Ngày 24/10/2017 Đại hội Đảng CSTQ lần thứ 19 đã bế mạc và thành công rực rỡ như tất cả các kỳ đại hội của các nước Cộng sản. Tiếp đó, sáng 25/10/2017, 7 UVTV ĐCS TQ đứng đầu là TBT Tập Cận Bình ra mắt bàn dân thiên hạ, chính thức bắt tay thực hiện đại kế hoạch “giấc mộng Trung Hoa”. Một câu hỏi của Cố Học giả trăm tuổi Châu Hữu Quang (周有光):  “Mô hình TQ thành công như thế sao không ai bắt chước?”  vẫn còn đó, treo lơ lửng trên đầu và như xoáy vào lòng mỗi người chúng ta.
Học giả TQ Châu Hữu Quang (1906-2017)
Để có thể hiểu về Trung Quốc và cùng theo dõi sự thay đổi, chuyển biến của họ trong giai đoạn tới đây, TMT xin chuyển tới đọc giả loạt bài rất bổ ích về/của Học giả Châu Hữu Quang (TQ) trên trang http://nghiencuuquocte.org/.
….
Hỏi: Cùng với sức mạnh kinh tế của TQ ngày càng tăng lên, một tâm trạng lạc quan đang lan tràn trong nước chúng ta, một bộ phận thanh niên cũng có tình cảm chủ nghĩa dân tộc khá mạnh. Là một người già trăm tuổi từng chứng kiến sự đổi thay của lịch sử, đề nghị cụ nói một câu với tầng lớp thanh niên TQ.
Châu Hữu Quang:  Được thôi. “Trong thời đại toàn cầu hóa, phải từ thế giới nhìn TQ, chớ nên từ TQ nhìn thế giới.”

TMT: Đúng vậy, trong cuốn Đạo Đức kinh, chương 54 (Tu quan), Lão tử đã dạy: “…Cố, dĩ thân quan thân; dĩ gia quan gia; dĩ hương quan hương; dĩ quốc quan quốc; dĩ thiên hạ quan thiên hạ. Ngô hà dĩ tri thiên hạ chi nhiên tai ? Dĩ thử.(Cho nên, lấy thân mà xét thân, lấy nhà mà xét nhà, lấy làng mà xét làng, lấy nước mà xét nước, lấy thiên hạ mà xét thiên hạ. Ta làm thế nào mà biết thiên hạ ? Bằng cách trên). Thời đại này, phải biết chọn chỗ đứng từ bên ngoài để nhìn nhận và đánh giá TQ./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét